description

23.10.07

Por unha nova linguaxe administrativa.


Quedou sempre moi bonito que os nosos gobernantes fixesen presentación das novas tecnoloxías que permiten realizar aos traballadores e traballadoras da administración as súas funcións dun xeito máis fiable e eficaz e moito máis rápido e cómodo para os administrados (para algúns).
Non imos negar que cando é certo que se presentan as innovacións tecnolóxicas (non tanto que efectivamente se aplican), salvo casos esperpénticos, si cumpren cos parámetros de eficacia e comodidade. Outra cousa é que o uso das novas tecnoloxías aplicadas á administración coincidan coas que habitualmente se desenvolve a cidadanía.
Respecto a isto último, na Pirámide coidamos que se está desestimar (na maior parte dos casos) un dos medios de comunicación directa que máis podería axudar a estreitar os lazos entre a administración e os cidadáns e cidadás. Referímonos ás mensaxes SMS. Non che hai medio máis popular, accesible e manexable polos administrados que un móbil. E a administración pública debera de telo en conta á hora de efectuar notificacións e comunicacións coa cidadanía e cos diversos departamentos que a integran, sen esquecer o achegamento que o manexo da lingua dos SMS favorecería entre as dúas partes.
Por iso queremos demostrar cun exemplo o que estamos a afirmar.


Xnta d Gz
Cons. Ndustria e Tursm
D.X. D Innovcon Tknlxik
Stgo d Kmpstla, 23 d outbr d 2007

Kmo x s ll ntfikou mdiant ofcio kn dta 2407 sua mprsa kncdusell nha axda ekonmik d 453 € xra adkscion d mtrial nformatko xra prmovr o uso ds novs tknolxias n sctor mprsarial.
Prviamnt a xstifkcon d axda dbra prsntar scrito asdo plo titlar ou rprsntant d mprsa n k knst xprsamnt a aceptcon d msma
Nfrmarll tamn k o praz xra aprtar a dkmntcon rmta o dia 25 d nvmbro.
Sdos.


Ao mellor a alguén escápaselle algunha cousa desta SMS (longa de máis se cadra) pero é normal. A linguaxe administrativa sempre foi vanalmente enrevesada. Pero polo demais...


NOTA: poñemos aquí o texto en “román paladino” para os que non fagan uso dos SMS e para os funcionarios e funcionarias que consideran que un oficio sen o seu papel membretado e o seu carimbo significa o comezo da anarquía e a fin do mundo civilizado.


Xunta de Galicia
Consellería de Industria e Turismo
Dirección Xeral de Innovación Tecnolóxica
Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2007

Como xa se lle notificou mediante oficio con data 02-09-07 a súa empresa concedéuselle unha axuda económica de 453 € para a adquisión de material informático para promover o uso das novas tecnoloxías no sector empresarial.
Previamente á xustificación da axuda, deberá presentar un escrito asinado polo titular ou representante da empresa no que conste expresamente a aceptación da mesma.
Informarlle tamén, que o prazo para aportar a documentación remata o día 25 de novembro.

Un cordial saúdo.

1 comentário:

carraboujo disse...

Ui, non sei se será boa idea. Mira que a linguaxe administrativa é (premeditadamente) enrevesada dabondo.