description

13.7.07

Another "break" in the wall.

Trouxenvos unhas fotos do muro.
Que chula. Pero é o muro, muro?
Mesmamente.
Pois que pavero o cacho de muro. E mira unha cousiña, Lu. Ti cando fuches a Berlín que non me fun enterando?
E logo non che gusta o que ven coa foto?
Un plástico moi xeitoso. Plastificas moi ben as fotos, pero desta coáronseche unhas areas.
Serás papoio. Son unhas lascas do muro. Son tres, velas?
Vexo, vexo. E son de cores distintas.
Porque o muro está case que todo pintado con "alegorías e motivos decorativos" como podes comprobar.
Comprobo, comprobo. Pois práceme ter unhas lascas de guerra fría. A ver como llo explico á nena. Non o das mostras de cariño, senón o das políticas de blocos e o do Kennedy dicindo o de "Ich bin ein Berliner" (eu tamén son daquí).

Sem comentários: