description

28.4.06

Descansa o artista

Recoñecida a súa obra, o artista descansa.
Placidamente, tranquilo.
Coñecedor, ao fin, da consistencia da súa pintura.
Pois aquí o amigo aguanta do tabique.
Placidamente, tranquilo.
Coñecedor, ao fin, da inconsistencia da arquitectura.


Posted by Picasa

Sem comentários: